İletişim

Kooperatifimize kayıtlı müşterilerimize Fenni yem ve Çuvallı Küspe Satışlarımızda 1 ay 2 ay 3 ay ve 4 ay vadeli satışlarımız devam etmektedir.

SIĞIR SÜT GRUBU FENNİ YEMLERİMİZ

SIĞIR SÜT GRUBU (18  PROTEİN) YEMİ 

-Ortaklarımız ve yetiştiricilerin daha fazla kazanmasını sağlayan, kültür ırkı süt sığırları için hazırlanmış bir yemdir. -Süt sığırlarının geç laktasyonları boyunca besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. -Lezzetli yem hammaddelerinden hazırlandığı için süt sığırlarında iştah açarak kuru madde tüketimini arttırır. -Sahip olduğu enerji düzeyi, dengeli vitamin-mineral karışımıyla döl verimini arttırır. -Sağmal hayvanlarda süt verimini arttırmasının yanısıra sağım dönemindeki süt veriminin uzun süre yüksek düzeyde kalmasını sağlar. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

18 Protein Sığır Suet Yemi K Yem içeriği için resme tıklayınız

SIĞIR SÜT GRUBU (20  PROTEİN) YEMİ 

 -Süt sığırlarının orta ve geç laktasyonları boyunca besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. -Doğum sonrası vücut rezervlerinde oluşan kayıpları giderilmesinde önemli rol oynar. -Düşük kalitede kaba yem kullanan işletmelerde rasyonların enerji, protein, mineral dengesinin oluşmasına yardımcı olur. -Lezzetli yem hammaddelerinden hazırlandığı için süt sığırlarında iştah açarak kuru madde tüketimini arttırır. -Sağmal hayvanlarda süt verimini arttırması yanı sıra, sağım dönemindeki süt veriminin uzun süre yüksek düzeyde kalmasını sağlar. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 20 PRT PELET SÜT YEMİYem içeriği için resme tıklayınız

SIĞIR SÜT GRUBU (22  PROTEİN) YEMİ

 -Kültür ırkı yüksek süt verimli ineklerde doğumdan sonraki sağım dönemlerinde rahatlıkla kullanılabilir. -Süt sığırlarının erken laktasyonları boyunca besin madde ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. Doğum sonrası vücut rezervlerinde oluşan kayıpların giderilmesinde önemli rol oynar. -Enerji ve protein açısından zengin oldukları için, hayvanlara ilave yem vermenizi gerektirmez. -Yarayışlılığı yüksek by-pass yağı vb. Katkı maddeleri kullanıldığından süt ineklerinin laktasyon başında artan enerji ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar. -Süt ineklerinde süt verimini arttırmasının yanısıra, süt veriminin uzun süre yüksek düzeyde kalmasını sağlar. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 22 PRT SÜT YEMİ Yem içeriği için resme tıklayınız


 

KÜÇÜKBAŞ GRUBU FENNİ YEMLERİMİZ

KUZU BÜYÜTME YEMİ 

Kuzuların 9. haftadan itibaren beslenmelerinde kullanılır. -İdeal protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiş bir rasyona sahiptir. -TRAKYEM kuzu büyütme yemi işkembenin gelişimini sağlayarak yemden yararlanmayı arttırır. -Yüksek canlı ağırlık artışı artışı kazandırarak karlı bir hayvancılık yapılmasını sağlar. -Dengele besleme yapıldığı taktirde içerisindeki dengelenmiş mineraller sayesinde böbrek ve idrar taşı oluşumu engelleyici etkisi vardır. -TRAKYEM kuzu büyütme yemine ilaveten fazla miktarda verilecek tahıl kırmaları veya mineral katkıları erkek kuzularda böbrek ve idrar taşı oluşturma riskini arttırır. -Kuzu büyütme yemine ilaveten hayvanlara serbest olarak kaliteli yonca kuru otu ve temiz su verilmelidir. 

                                                                      

 KUZU BÜYÜTME YEMİYem içeriği için resme tıklayınız

 

 KUZU BAŞLANGIÇ YEMİ 

TRAKYEM kuzu başlangıç yemi kuzuların doğumdan itibaren 1-8.hafta sonuna kadar beslenmelerinde kullanılar. -TRAKYEM kuzu başlangıç yemi protein, enerji, vitamin ve minerallerce dengelenmiş, lezzetli ve iştah açıcı özelliğe sahip, kolay sindirilebilir bir yemdir. -TRAKYEM kuzu başlangıç yemi hızlı canlı ağırlık artışı sağlar, kuzuların ishal olmasını önler, işkembe gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı arttırır ve erken sütten kesilmeyi sağlar. -Kuzulamadan sonraki ilk günlerde koyunun 3-5 gün süreyle verdiği ağız sütü mutlaka kuzusuna içirilmelidir. -Kuzuların önünde 2. haftadan itibaren serbest olarak TRAKYEM kuzu başlangıç yemi ile birlikte kaliteli kuru ot veya kuru yonca ve su bulundurulmalıdır.

KUZU BAŞLANGIÇ YEMİYem içeriği için resme tıklayınız

 

 TOZ AYÇİÇEK KÜSPESİ

%30 Protein ihtiva etmektedir.TRAKYA BİRLİK, en iyi şekilde değerlendirmek üzere ortaklarından satın aldığı ayçiçeğini çevreye saygılı üretim şartlarında işleyerek belirlenmiş standartlar üzerinde kaliteli mamuller üretmektedir. Ayçiçeğinden yağ üretilmesi esnasında çıkan ayçiçeği küspesi, çuvallı ve dökme olarak hayvan yetiştiricilerimiz için satışa sunulmaktadır.

 TOZ AYÇİÇEK KÜSPESİYem içeriği için resme tıklayınız

 

 

 PELET AYÇİÇEK KÜSPESİ 

%30 Protein ihtiva etmektedir.TRAKYA BİRLİK, en iyi şekilde değerlendirmek üzere ortaklarından satın aldığı ayçiçeğini çevreye saygılı üretim şartlarında işleyerek belirlenmiş standartlar üzerinde kaliteli mamuller üretmektedir. Ayçiçeğinden yağ üretilmesi esnasında çıkan ayçiçeği küspesi, çuvallı ve dökme olarak hayvan yetiştiricilerimiz için satışa sunulmaktadır.  

 PELET AYÇEÇEK KÜSPESİYem içeriği için resme tıklayınız

 PELET SIĞIR BESİ YEMİ

 -Besiye alınan dana ve tosunların 9 aylık döneminden başlayarak besinin son dönemlerine kadar kullanılan bir yemdir. -Zengin vitamin-mineral bileşimi ve dengeli protein-enerji yapısı ile hayvanların günlük canlı ağırlık artışlarını genetik kabiliyetleri oranında arttırır. -İçerdiği hammaddeler sayesinde kolay sindirilebilir. -Lezzetli ve iştah açıcı bir özelliği vardır. -Bu yem özellikle arpa kırması ile verilirken dikkat edilmeli ve kesinlikle en az 2 öğüne bölünerek verilmelidir. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 Sığır Besi YemiYem içeriği için resme tıklayınız 

 

 SIĞIR  PELET BESİ BİTİRME YEMİ

 -Besiye alınan dana ve tosunların besinin son dönemine girildiğinde (son 2-3 ay) kullanılan bir yemdir. -Besinin son döneminde metabolik ve hormonal nedenlerden dolayı artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yüksek enerji içerir. -Yüksek enerjili bir yem olduğundan besiye alınan hayvanlarda süratli canlı ağırlık artışı sağlar. -Hayvanların daha sağlık olmasını, besiden daha çok kar elde edilmesini sağlar. -Bu yeme ilave olarak tahıl kırması (Arpa, Buğday Kırması) kullanmaya gerek yoktur. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 Sığır Besi Bitirme Yemi KYem içeriği için resme tıklayınız 

 SIĞIR BESİ BAŞLANGIÇ  YEMİ

 Besiye alınan dana ve tosunların 6 aylık dönemlerinin sonundan başlayarak, besi geliştirme dönemine kadar kullanılan bir yemdir. -İyi bir semirme ve düşük yağlı kaliteli karkas eti oluşumunu sağlar. -Yoğun besiye bağlı sindirim sistemi ve metabolizma hastalıklarının ortaya çıkmasına engel olur. -Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranını yükseltir. -Besiye alınan dana ve tosunların gelişimini hızlandıracak şekilde imal edilmiştir. -Pelet ve toz formlarda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 Sığır Besi Başlangıç Yemi KYem içeriği için resme tıklayınız